Weten wat werkt

Voor een goede basis & vaardigheden

Er is veel bekend over de relatie tussen welbevinden en leren. We delen in deze drietrapsraket graag heldere aanknopingspunten met je.

Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

Welbevinden en leerresultaten kunnen niet los van elkaar gezien worden. In algemene zin kunnen we zeggen dat sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling elkaar beïnvloeden (Leman e.a., 2019; Verhofstadt-Denève et al., 2003).

Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?

Taalontwikkeling speelt een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling. Hoe taliger kinderen zijn, hoe makkelijker zij hun gevoelens kunnen benoemen en uitleggen. Het is dus essentieel dat kinderen een gevoelswoordenschat opbouwen.

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

Een praktische handreiking voor leerkrachten met inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf.
"We zien dat het werkt."